Workshop-uri

Coaching

Cursuri dezvoltare personală

Împreună găsim soluții potrivite pentru tine!

CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ:

medierea conflictelor

facilitarea rezolvării problemelor cu care se confruntă clientul

optimizarea comportamentelor umane

abordarea constructivă a modalităților de implicare, relaționare și acțiune la nivel individual sau ca parte în cadrul unor grupuri

explorarea soluțiilor potențiale și alegerea metodelor de îndepărtare a blocajelor

identificarea soluției optime și a asumării acțiunilor necesare

conștientizarea punctelor critice din existența proprie și a posibilităților de depășire

analizarea și clarificarea cauzelor care au generat perturbații nedorite în cadrul vieții

sondarea și revelarea capacităților și resurselor personale

tehnici de corectare a comportamentelor nedorite

SPECIALIST ÎN LIFE/BUSINESS/CORPORATE COACHING:

Coachingul este asociat cu una sau mai multe dintre dorințele importante ale unui om:

1. evoluția conștientă – înțelegere, autocunoaștere și depașirea unor limite

2. atingerea performanței într-un anumit context

3. definirea și atingerea nivelului de excelență individuală

Direcții în care poate fi cuantificată specializarea în coaching:

Business/Corporate coaching: Team coaching și Executive coaching – cadre și instrumente de coaching folosite în contextul unei organizații

integrarea programelor de „life long learning“

reinventarea propriei vieți

investigarea și explorarea soluțiilor potențiale ale situațiilor problemă a clienților

dezvoltarea propriei persoane și cariere

life coaching

adaptare la realitățile existente pe piața muncii, a dezvoltării personale și profesionale

managementul vieții private în raport cu constrângerile sau oportunitățile legate de mediul social sau în cariera proprie

FORMATOR (TRAINER)

Formatorul este:

Organizator al programelor de formare, asigurând toate condițiile necesare desfășurării optime a programului de formare.

Facilitator al procesului de învățare și de dezvoltare prin crearea unor situații de învățare adecvate dezvoltării competențelor profesionale care se constituie în ținte ale formării.

Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaționale / de pregătire profesională și a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor.

Proiectant al programelor și al activităților de formare, pe baza identificării nevoii și cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate.

Evaluator al competențelor efectiv formate sau dezvoltate la participanții la formare, precum și al propriei prestații ca formator.

Formatorul facilitează procesul de dobândire de noi cunoştinţe şi abilităţi, antrenând participanţii într-un proces interactiv, care dinamizează gândirea, reţine atenţia şi încurajează schimbul de idei şi de experienţă.